Založ si blog

Otvorený list všetkým reprezentantom Slovenska, nielen hokejovým

Vaše vysnívané ciele Vám prekĺzavajú pomedzi prsty ako voda topiacemu sa človeku. Straší Vás pocit neodvratného zlyhania, ktorý sa Vám možno podarí odsunúť do úzadia, avšak nikdy nie celkom prekonať. Máte pocit, akoby ste bojovali proti niečomu, čo neviete identifikovať, niečomu neviditeľnému a ťažko identifikovateľnému. Z času na čas sa Vám zdá, že bojujete proti tieňu, aj keď zápasíte zo všetkých síl, nedarí sa Vám odhaliť príčinu svojho problému alebo ho pochopiť. Často máte chuť to všetko zabaliť.

Aký to má všetko význam?

Kričíte:

Nikdy sa nám nič nedarí!

Zisťujete, že Váš život je ako na neviditeľnej hojdačke: jeden deň hore, druhý deň dole. Prenasleduje Vás jeden telesný problém za druhým či opakované zranenia.

Teraz stojíte pred možným vysvetlením týchto tieňov, čo je pre Vás úplne nová myšlienka. Mohla by byť skutočným koreňom problému kliatba?

Kliatbu by sme mohli prirovnať k dlhému zlému ramenu natiahnutému z minulosti. Spočíva na Vás svojou temnotou, ťaživou silou a bráni plnému rozvinutiu a vyjadreniu sa Vašej osobnosti. Neprežívate úplnú slobodu byť sám sebou. Cítite, že sa vo Vašom vnútri skrýva potenciál, ktorý sa nikdy úplne nerozvinul. Vždy od seba očakávate viac, ako ste schopní dosiahnuť.

 

Alebo to dlhé zlé rameno pôsobí tak, že Vám na ceste vždy nastaví niečo, o čo zakopnete. Zdá sa, že máte pred sebou voľnú cestu, ale čas od času zakopnete, ale vôbec nevidíte čo to bolo.

Z nejakého záhadného dôvodu zakopnete vždy vo chvíli, keď máte dlho očakávaný cieľ takmer na dosah. Avšak váš cieľ Vám prekĺzne pomedzi prsty.

Slovo „záhadný“ by sme vlastne mohli prirovnať k červenému varovnému svetlu. Prežívate udalosti alebo sa dostávate do situácií, pre ktoré nenachádzate žiadne prirodzené alebo logické vysvetlenie. Akoby tu pôsobila sila, ktorá sa čiastočne vymyká prírodným zákonom či zákonom pravdepodobnosti.

Existuje jedno slovo, ktoré zhŕňa dôsledky kliatby: prehra. Dosiahnete určitý stupeň úspechu vo svojom živote a podľa všetkého Vás čaká skvelá budúcnosť. Máte všetky potrebné predpoklady a predsa sa to akosi náhle zvrtne! Začnete teda znovu od začiatku a dosiahnete rovnakej úrovne ako predtým, ale opäť sa to všetko zvrtne nesprávnym smerom. Keď sa Vám to stane už niekoľkokrát, uvedomíte si, že takto jednoducho beží Váš život. Napriek tomu nenachádzate na to žiadny zjavný dôvod.

Táto schéma sa objavuje v rôznych oblastiach ľudského života: v obchode, v kariére, v zdraví alebo finančnej oblasti. Takmer vždy má nejaký negatívny dopad na medziľudské vzťahy, obzvlášť na manželstvo a rodinu. Dosť často zasiahne nielen jedného izolovaného jednotlivca, ale aj väčšiu spoločenskú skupinu. Najčastejšie je to rodina, ale môže ísť aj o širší okruh, napríklad spoločenstvo alebo národ.

Bolo by zavádzajúce tvrdiť, že kliatba vždy privedie človeka k pádu. Človek môže dosiahnuť niečo, čo sa na prvý pohľad zdá byť skutočným úspechom, a pritom byť sužovaný frustráciou a nikdy neužívať plody svojho vlastného úspechu.

Niekedy kliatby nemusia mať koreň v predošlých generáciách. Môžu byť výsledkom činov a udalostí, ktoré sa stali počas nášho života. Alebo to môže byť tak, že kliatba z predošlých generácií sa znásobí tým, čo si urobil ty sám. Nech je zdrojom tvojho problému čokoľvek, jedno je isté: zápasíš s niečím, čo nemôžeš rozpoznať a čomu by si mohol porozumieť.

Na základe osobného pozorovania a skúseností medzinárodne uznávaný učiteľ Božieho slova Derek Prince zostavil nasledujúci zoznam siedmich problémov, ktoré naznačujú pôsobenie kliatby. Keď porovnal tento zoznam s Mojžišovým zoznamom z 28. kapitoly piatej knihy Mojžišovej, sám bol prekvapený, nakoľko sú si podobné:

 

Duševné alebo citové zrútenie.

Opakované alebo chronické nemoci (obzvlášť ak sú dedičné).

Neplodnosť, náchylnosť k potratom alebo príbuzné ženské ťažkosti.

Rozpad manželstva a narušenie rodinných vzťahov (odcudzenie sa rodiny).

Trvalý nedostatok finančných prostriedkov.

Tendencia samovrážd a neprirodzených či predčasných úmrtí.

Prítomnosť len jedného alebo dvoch z týchto problémov by samo osebe nebolo postačujúcim, aby sme nezvratne stanovili, že v živote dotyčného pôsobí kliatba. Keď sa však vyskytuje niekoľko týchto problémov alebo sa jeden z nich prejavuje opakovane, potom pravdepodobnosť, že tu pôsobí kliatba, značne narastá. Absolútne presnú „diagnózu“ však môže nakoniec poskytnúť len Božie vedenie v Duchu.

Možno v tomto momente reagujete takto:

Niečo z týchto popisov sa hodí presne na nás.

Znamená to, že pre nás nie je žiadna nádej.

Nie!

Nádej je tu pre každého!

Nestrácajte odvahu!

Pôsobenie požehnaní a prekliatí v našich životoch nie je však náhodné alebo nepredvídateľné. Práve naopak, oboje sa riadia večnými a nezmeniteľnými zákonmi. Ak chceme týmto zákonom správne porozumieť, musíme sa obrátiť k Biblii.

V knihe Prísloví 26.2 Šalamún stanovuje túto zásadu týkajúcu sa prekliatí:

Kliatba vyslovená bez príčiny, nepríde.

Každá kliatba, ktorá sa nás dotkne, má nejakú príčinu. Ak sa nám zdá, že sme pod kliatbou, mali by sme sa snažiť zistiť jej príčinu, potom budeme schopní sa s ňou adekvátne vysporiadať. Tak isto tým umlčíme neodbytnú otázku:

Prečo sa takéto veci stále stávajú práve nám?

V Biblii máme taktiež odhalené najdôležitejšie príčiny hlavných prekliatí, ktoré bežne postihujú naše životy. Po ich prečítaní lepšie porozumieme Božiemu riešeniu uvedenému v ďalšej časti článku a budeme ho môcť účinne aplikovať:

Uznávanie a uctievanie falošných bohov.

Akákoľvek účasť na okultizme.

Neúcta k rodičom.

Všetky formy útlaku alebo nespravodlivosti, obzvlášť keď sú namierené proti slabým a bezmocným.

Všetky formy nedovoleného alebo neprirodzeného sexu.

Antisemitizmus.

Zákonníctvo, telesnosť, odpadlíctvo.

Krádež alebo krivá prísaha.

Odopieranie Bohu peňazí alebo iných hmotných zdrojov, na ktoré má nárok.

Slová vyslovené ľuďmi postavenými v autorite vyplývajúce zo vzťahu, napr. otca, matky, manžela, manželky, učiteľa, vedúceho.

Kliatby vyslovené nad sebou samým.

Sľuby alebo vyslovené prísahy spájajúce ľudí s bezbožnými spolkami.

Kliatby vyslovené satanovými služobníkmi.

Duševné rozprávanie namierené proti iným ľuďom.

Duševné modlitby, ktoré druhých obviňujú alebo sa ich snažia ovládať.

 

Ak ste teda došli k záveru, že váš život nejakým spôsobom ubíja kliatba, a kladiete si otázku:

Existuje cesta von spod tohto temného tieňa?

Odpoveď je áno, existuje cesta von!

Existuje však len jedna jediná cesta:

A to skrze zástupnú smrť Ježiša Krista na kríži.

Boh nepripravil pre nespočetné množstvo problémov ľudstva mnoho rôznych riešení. Miesto toho nám ponúka jedno jediné, plne dostačujúce riešenie, ktoré je Jeho odpoveďou na každý problém. Máme za sebou rôznu históriu, každého z nás ťaží naša vlastná konkrétna potreba, ak však chceme prijať Božie riešenie, musíme všetci prísť k tomu istému miestu: ku krížu Ježiša Krista.

Na ňom došlo k Bohom stanovenej zámene. Ježiš znášal za nás všetky zlé následky, ktoré sme si podľa Božej spravodlivosti zaslúžili za naše neprávosti. Teraz nám Boh na výmenu ponúka všetko dobro, ktoré náležalo Ježišovi za Jeho bezhriešnu poslušnosť.

To všetko pramení výhradne z nepochopiteľnej Božej milosti a môžeme to prijať výlučne vierou. Neexistuje žiadne logické vysvetlenie v termínoch príčiny a dôsledku. Nikto z nás nikdy neurobil ani nebude môcť urobiť nič, čím by si takúto ponuku zaslúžil.

Ježiš na seba vzal každý zlý dôsledok, ktorý na ľudstvo priniesla rebélia. Nevynechal jedinú kliatbu stanovenú ako trest za prestúpenie Božieho zákona. To všetko preto, aby sme my na oplátku mohli prijať požehnanie za Jeho poslušnosť. Takáto obeť je nesmierna svojim rozsahom a napriek tomu podivuhodná svojou jednoduchosťou.

 

Už si niekedy vierou prijal tento záznam o Ježišovej obeti a o všetkom, čo pre teba vydobyl?

Už vidíš, obzvlášť ak žiješ v tieni kliatby, že Ježiš zaplatil konečnú cenu, aby pre teba vydobyl úplné vyslobodenie?

Ak áno, je potrebné, aby si okamžite reagoval konkrétnym spôsobom, ktorý je tým najjednoduchším a najúčinnejším vyjadrením pravej viery. Povedz:

Ďakujem Ti!

Urob to teraz ihneď! Povedz:

Ďakujem Ti!

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za všetko, čo si pre mňa urobil!

Síce tomu úplne nerozumiem, ale verím tomu a som za to vďačný.

Teraz Mu ďakuj svojimi vlastnými slovami. Čím viac Mu budeš ďakovať, tým viac budeš veriť tomu, čo pre teba urobil. A čím viac budeš veriť, tým viac Mu budeš chcieť ďakovať.

Ďakovanie je prvý krok k oslobodeniu.

Keď pristupujeme k Bohu na základe Kristovej obeti, musíme byť citliví na vedenie Svätého Ducha. Nemôžeme Bohu vnucovať naše priority, ale musíme Ho nechať, aby s nami jednal v takom poradí aké si zvolil. Niekto je napríklad rozhodnutý usilovať o finančnú prosperitu, zatiaľ čo Boh pre neho má na prvom mieste spravodlivosť. Ak takýto človek tvrdohlavo trvá na získaní prosperity pred spravodlivosťou, môže sa stať, že neprijme ani jedno!

Niekedy sa nám Boh snaží zjaviť tú stránku svojho zaopatrenia poskytnutého v spasení, ktorú potrebujeme najnaliehavejšie, nám to však nedochádza. To sa týka obzvlášť oslobodenia od kliatby. Kliatba nad životom človeka je často doposiaľ neznámou bariérou, ktorá však znemožňuje prijať ďalšie zaopatrenie spasenia. Obvykle je potrebné najskôr jednať s touto prekážkou aby mohlo dôjsť k naplneniu ďalších potrieb.

Teraz sa sústredíme práve na toto zaopatrenie: zámena od kliatby k požehnaniu. V tomto bode stojíme presne pred rovnakou otázkou, ktorú Mojžiš predložil Izraelitom, keď sa pripravovali na vstup do Kanaánu:

Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno. (5M 30.19)

Išlo o otázku natoľko závažnú a v dôsledku ďalekosiahlu, že Mojžiš volal nebo i zem za svedkov odpovedi Izraelitov. Možnosti boli jasné: na jednej strane život a požehnania; na druhej strane smrť a kliatby. Boh vyžadoval, aby Izraeliti urobili svoje vlastné rozhodnutie. Naliehal na nich, aby urobili správne rozhodnutie: život a požehnania. Avšak v žiadnom prípade by nerozhodol za nich.

To isté platí aj dnes o nás. Boh pred nás kladie úplne rovnaké možnosti: život a požehnania alebo smrť a kliatby. Rozhodnutie ponecháva na nás. Rovnako ako Izrael rozhodujeme o svojom osude svojou voľbou. Naše rozhodnutie môže ovplyvniť aj osud našich potomkov.

Všetci, ktorí chcú prejsť od kliatby k požehnaniu, musia prejsť tými istými dverami. Najskôr musia jasne rozpoznať otázku, ktorú pred nás Boh postavil, potom musia prostým pozitívnym spôsobom reagovať:

Pane, na základe Tvojho Slova sa rozhodujem.

Odmietam smrť a kliatby a volím si život a požehnania.

Akonáhle sme učinili toto rozhodnutie, môžeme postúpiť ďalej a nárokovať si oslobodenie od akejkoľvek kliatby nad našim životom. Aké kroky k tomu musíme učiniť? Neexistuje žiaden všeobecný, pre každého záväzný postup. Zo svojich skúseností, hovorí Derek Prince, pri službe ľuďom k nadobudnutiu oslobodenia však pokladal za užitočné viesť ich siedmimi nižšie uvedenými fázami:

 

1. Vyznaj svoju vieru v Krista a v Jeho obeť v tvoj prospech:

Pane Ježišu Kriste, verím, že si Syn Boží a jediná cesta k Bohu, že si zomrel na kríži za moje hriechy a znovu vstal z mŕtvych.

 

2. Čiň pokánie zo všetkej svojej rebélie a zo všetkých svojich hriechov:

Zriekam sa všetkej svojej rebélie a všetkých svojich hriechov a poddávam sa Tebe ako svojmu Pánovi.

 

3. Nárokuj si odpustenie všetkých hriechov:

Vyznávam pred Tebou všetky svoje hriechy a prosím Ťa o odpustenie – obzvlášť všetkých hriechov, ktorými som sa otvoril kliatbe.

Osloboď ma tak isto od následkov hriechov mojich predkov.

 

4. Odpusti všetkým ľuďom, ktorí ti niekedy ublížili alebo ti uškodili:                                                       

Rozhodnutím svojej vôle odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili alebo uškodili.

Odpúšťam im tak, ako chcem, aby Boh odpustil mne.

Konkrétne odpúšťam… (Pomenuj osobu alebo osoby.)

 

5. Zriekni sa každého kontaktu so všetkým okultným alebo satanským:

Zriekam sa každého zväzku so všetkým okultným a satanským.

Ak mám nejaké „styčné predmety“, zaväzujem sa ich zničiť.

Ruším všetky satanove nároky voči mne.

 

6. Teraz si pripravený k modlitbe za oslobodenie od akejkoľvek kliatby.

 

Zvoľna, slobodne a s nerozptýlenou pozornosťou ich nahlas prečítaj. Ak más pri nejakej neistotu, vráť sa a prečítaj si je znovu. Stotožni sa so slovami, ktoré vyslovuješ. Keď ich všetky prečítaš, mal by si mať pocit, že si predstúpil pred Božiu tvár skrze slová, ktoré si hovoril. Potom pristúp priamo k modlitbe oslobodenia:

Pane Ježišu Kriste, verím, že na kríži si na seba vzal každú kliatbu, ktorá kedykoľvek mohla doľahnúť na mňa.

Preto Ťa teraz prosím v Tvojom mene, aby si ma teraz oslobodil od každej kliatby, ktorá je nad mojim životom, Pane Ježišu Kriste!

Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a ďakujem Ti za neho.

Neskonči tým, že raz alebo dvakrát povieš Bohu „Ďakujem Ti“. Tvoja myseľ nedokáže pochopiť ani zlomok toho, o čo si požiadal Boha, aby pre teba urobil, ale odpovedz Bohu srdcom! Pritom by si mohol prežívať oslobodenie od zranení alebo tlakov alebo zábran, ktoré v tebe po roky narastali. Keď sa bariéra v tvojom vnútri prelomí, nesnaž sa zadržiavať slzy, ktoré sa ti budú vylievať zo srdca.

Nenechaj sa zrážať obavami alebo rozpakmi! Boh pozná od samého počiatku všetko, čo si prechovával vo svojom vnútri a ani v najmenšom Ho to neuvádza do rozpakov. Prečo by si teda mal byť v rozpakoch ty? Povedz Bohu, ako hlboko Ho miluješ. Čím viac Mu budeš vyjadrovať svoju lásku, tým skutočnejšia pre teba bude.

 

7. Teraz ver, že si bol oslobodený a vykroč v Božom požehnaní!

Nesnaž sa v túto chvíľu analyzovať, akú podobu bude mať dané požehnanie alebo ako ti ho Boh udelí.

Nechaj to úplne v Božích rukách.

Nechaj Ho, nech to urobí, ako a kedy to bude chcieť.

Tým si nemusíš lámať hlavu. Tvoja úloha je jednoduchá: otvoriť sa bezvýhradne všetkému, čo v tebe a pre teba chce Boj svojim požehnaním urobiť.

Pamätaj na to, že Boh

…môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás… (Ef 3.20)

Neobmedzuj preto Boha svojimi predstavami. Tu je jednoduchá modlitba, ktorú môžeš použiť:

Pane, otváram sa teraz pre prijatie Tvojho požehnania a prijmem ho akýmkoľvek spôsobom mi ho dáš.

Bude pre teba vzrušujúce vidieť, ako Boh odpovie!

 

Použité pramene:

Biblia a kniha Dereka Princea: POŽEHNANIE alebo KLIATBA, VYBER  SI !

Človek, Jozef Tiso v područí svedomia

27.11.2018

Ó, ľudia, po prečítaní nasledujúcich slov a viet, bude i naďalej zaľahko vysloviť a tak sa opäť stotožniť so zaužívaným klišé a spoločenským úzusom: Tiso, vojnový zločinec, vrah?! viac »

Pravdy cesta u človeka i vo víne jest

03.10.2018

A stalo sa a jest, u človeka dovŕšilo sa, osemdesiat liet. A stalo sa a jest, u rokov mnohých tiekol život sťaby horké vody, do mnohých miest. A stalo sa a jest, u života zdroja samého, človečiny viac »

Na návšteve Neba

03.09.2018

Percy Collett, ktorý potom ako vyštudoval doktora medicíny a slúžil mnoho rokov ako misionár u indiánov v pralesoch Južnej Ameriky, sa okolo roku 1971 začal intenzívne modliť, aby mohol vidieť viac »

Saudi Arabia Writer Killed

Saudská Arábia odmietla vydať Turecku podozrivých v prípade vraždy Chášakdžího

09.12.2018 19:59

O extradíciu sa snažil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

rušeň, vlak, zssk

Ľuďom dochádza s vlakmi trpezlivosť

09.12.2018 18:00

Do svojho cieľa často prichádzajú neskoro. Nestíhajú prípoje ani dohodnuté stretnutia.

Syria, aleppo, chemický útok

OSN obnoví dodávky humanitárnej pomoci do Sýrie

09.12.2018 17:45

Je to prvá cezhraničná zásielka humanitárnej pomoci, odkedy sýrska vláda znovu získala kontrolu nad hlavným hraničným priechodom Nasíb.

donald trump

Donald Trump nesmie zasahovať do francúzskej politiky, bráni sa francúzska vláda

09.12.2018 16:02

Trump uverejnil na Twitteri správy o protivládnych protestoch vo Francúzsku a napadol aj Parížsku dohodu.

milanlehotsky

poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí

Štatistiky blogu

Počet článkov: 31
Celková čítanosť: 46092x
Priemerná čítanosť článkov: 1487x

Autor blogu

Kategórie