Založ si blog

Prepranie „špinavých peňazí“

Ľudia sveta bývajú prezieravejší vo veci zisku, ako pobožní v otázke večného života. Ale kde je dnes záruka výhodnejšieho investovania a zisku, ako keď niekto požičiava samotnému Bohu?

Lebo overenou pravdou je, že ten, kto sa zmiluje nad chudobným, požičiava Bohu a On nezostane nikomu nič dlžný, ale odplatí každému jeho dobrodenie.

Žiaľ, smutnou pravdou je, že i 21. storočí každý deň zomiera okolo 24 000 ľudí od hladu alebo z príčin spôsobených hladom. Tri štvrtiny zomrelých sú deti vo veku pod päť rokov. Iba 10% smrtí hladom sú následkom hladomoru a vojny, hoci o týchto sa najviac dozvedáme. Hlavnou príčinou smrti vyhladovaním je dlhotrvajúca podvýživa. Rodiny skrátka nemajú dostatok jedla. Toto je spôsobené mimoriadnou biedou.

Áno, mnohí namietajú, kde je ten všemohúci Boh, nech sa On postará, a čo s tým mám spoločné ja?

Áno, On sa už postaral a to tak, že nám dal svojho jedinečného Syna Ježiša, a každému kto započuje Jeho volanie a príde k Nemu, dal namiesto kamenného srdca, srdce mäkké a mäsité – plné súcitu a milosrdenstva.

A v tomto bode článku je najvyšší čas, aby zaznelo svedectvo Lestera Sumralla o jeho najväčšej vízii, ktorú dostal od Ježiša a to vízia nakŕmiť hladujúcich ľudí po celom svete a priviesť ich do Božieho kráľovstva.

Písal sa rok 1987 a Lester Sumrall bol v hoteli Hilton v Jeruzaleme na konferencii. Mal 77 rokov.

Boh mu povedal: 

Počúvaj Ma. Daj najesť utečencom, ktorí potrebujú pomoc. Mám s nimi súcit. Amerika má dosť jedla. Kúp ho a daj ho hladným. Použi sklad a kupuj stále jedlo, pokiaľ ho nebude dosť a nepošleš ho hladným.

Pán mu povedal:

Si ochotný začať celosvetový program na kŕmenie hladných, keď ťa finančne požehnám? Jedlo budeš dodávať prostredníctvom pastorov a cirkvi. Chcem, aby si nakŕmil Môj hladný ľud po celej zemi. Nenechaj Môj ľud zomrieť od hladu. 

Po piatich hodinách načúvaniu Bohu, Lester odpovedal:

Áno, som ochotný.

Keď mu Pán dal túto víziu, povedal mu, že to bude špecifický program pre posledné dni. Vyzvali preto 10 000 pastorov, aby sa postavili proti svetovému hladu. Pán mu ukázal, že títo pastori povedú cirkev k zodpovednosti za historickú úlohu kŕmiť hladných a „niesť utlačovaným slobodu“ /Luk. 4.18, Biblia/.

Odpovedali pastori z celého sveta, ďalší sa pridávajú. Pri príchode do krajiny, prebehnú rokovania na úrovni vlády a tá je garantom, že jedlo sa bude môcť odovzdať pastorom.

Program má tri časti:

1. Kŕmiť hladných

2. Posilňovať cirkvi pastorskými seminármi

3. Robiť evanjelizácie s modlitbami za nemocných

Pán Lesterovi povedal, že nikdy nesmieme použiť len jednu časť, ale táto služba musí mať trojnásobný efekt, ktorý zaisťuje silu a víťazstvo.

Nasledujúce roky, až do svojho odchodu k Pánovi, strávil tým, že pracoval pre milióny hladujúcich v beznádeji žijúcich ľudí. Dostal nadprirodzene od Boha lietadlo i loď, spolupracovníkov, sklady a prístup k predstaviteľom rôznych krajín.

Organizácia „Kŕmte hladných“ vydala viac ako 250 mil. dolárov za potraviny a zásoby hladným a zraneným ľuďom v 92 krajinách po celom svete. Tiež pomáha s jedlom v núdzi i pri katastrofách, ako bolo tsunami v Japonsku, zemetrasenie na Haiti, tornáda v Oklahome, hladomor vo Východnej Afrike a kríza v Sýrii, viď: 

www.krmtehladove.cz

Pracuje tak, že sleduje Mesiášovo volanie na naplnenie fyzických, emocionálnych a duchovných potrieb ľudí v kríze, nechať ich dozvedieť sa o Bohu, ktorý je schopný nasýtiť všetko čo žije. /Žalm 145.16, Biblia/

Keď sa distribuuje jedlo, miestni pastori sa od pracovníkov organizácie dozvedia:

Reprezentujeme tu mnoho stoviek kresťanov z celého sveta. Toto jedlo nie je od bohatých ľudí, je to od ľudí, ktorí Vás chcú milovať, tak ako nám to povedal Ježiš. Máme hlboký súcit s tými, ktorí trpia.

Prichádzame v Ježišovom mene – On prišiel z neba, aby nás požehnal, a my sme tu, aby sme Vás tiež požehnali. 

Raz môžeme žiť spoločne s Ježišom v nebi: Tam nebude žiadny rozdiel čo sa týka farby našej pleti. Nebude už žiadny hlad a nemoc…!

K napísaniu týchto riadkov ma opäť raz vyburcoval dopis od Daniela Skokana, riaditeľa „Nadačného fondu Krmte hladové“ pre Českú a zároveň aj Slovenskú republiku, v ktorom hovorí, že

náš tím nám oznámil, že v Malawi, jednej z najchudobnejších afrických krajín, sú tisíce chlapcov a dievčat so zúfalou potrebou jedla. Malawi bolo a je otriasané opakujúcim sa suchom, povodňami, AIDS a ďalšími kalamitami.

Viac než 40% populácie žije z menej než jedného dolára denne. A cez 770 000 detí ako sú Francis, Rose, Manuel či Sabrina osirotelo kvôli AIDS.

Tieto deti sú nevinné obete a ich situácia je skutočne zúfalá. „Kŕmte hladných“ v Malawi poskytuje životodárne jedlo a ďalšiu pomoc cez 3250 sirotám a ďalším deťom od roku 2014. Ale vzhľadom k nedávnej správe od nášho tímu vieme, že musíme urobiť viac.

Áno, určite sa nájde niekto pohotový povedať, že nech pomôžu tí bohatí z Ameriky, a nie my kapitálom zdieraní Slováci; alebo cirkevníci, ktorí majú plné ústa božej lásky. Nuž faktom je, že Slovensko patrí do skupiny 15% najbohatších krajín sveta, a nádejám sa, že aj tých dotknutých Božou láskou v srdci je viac, ako len čo sa zmestí pod vozovú plachtu.

Pomôžme teda bojovať i my proti hladu a Boh ani tebe nezostane nič dlžný!

Už za 6 dolárov vieme zabezpečiť jedlo pre jedno dieťa na mesiac v programe „Denne plné bruško“, čo je jeden z najúčinnejších spôsobov, ako podporiť hladné deti po celom svete. Nielenže dieťa v rámci tohto programu dostane jedlo, ale tento program tiež pomáha chlapcom a dievčatám získať vzdelanie, a tak majú nádej na lepšiu a jasnejšiu budúcnosť.

Je nevýslovne úžasné vidieť 105 000 detí nakŕmených prostredníctvom našej spoločnej práce. Vďaka pravidelnej mesačnej podpore programu „Denne plné bruško“ mnohými darcami, máme pevnú istotu, že budeme môcť i naďalej naplňovať fyzické, duchovné a emocionálne potreby detí.

A ak sa niekto pozastavil a pohoršil nad tým ziskom spomenutým v úvode, nuž porozumejme, že nielen chlebom je človek živý a že naše bytie presahuje náš pobyt tu na zemi, a že ak peniazmi, na ktorých lipne toľko špiny, vieme pomôcť iným, premeníme ich na hodnotu, ktorá sa cení vo večných príbytkoch. Lebo ak sa nenaučíme správne zaobchádzať s nespravodlivými peniazmi, kto nám zverí pravé bohatstvo?

Ale tiež je pochopiteľné, že jeden človek chce mať záruku toho, že jeho darované peniaze na núdznych neskončia vo vreckách podvodníkov zneužívajúcich rozcítené emócie ľudí vyvolaných manipulatívnou agendou tzv. charity. V tomto kontexte nadačný fond „Kŕmte hladných“ predstavuje organizáciu, ktorú možno poznať po jej ovocí, za tých takmer 30 rokov spolupráce Boha s človekom, Hlavy a údov Jeho tela, pri napĺňaní vízie nakŕmiť hladných po celom svete: 

www.krmtehladove.cz

Záverom niekoľko riadkov z dopisu riaditeľa medzinárodnej kancelárie „Feed the hungry“ Petera Sumralla, ktorý koncom minulého roka zomrel v Pánovi:

Niekedy  nám  úloha  kŕmenia  hladných  môže  pripadať ohromujúco. Ale ja  chcem, aby si  vedel, že tvoja podpora má skutočne významný vplyv na životy tisícov ľudí doma i v zahraničí.

Od opustených utečeneckých detí v Ugande, ktoré dostali jedlo, prístrešie a vzdelanie, až po hladné rodiny v Memphise, tvoja podpora pomáha meniť životy každý deň a prináša toľkým ľuďom nádej!

Obzvlášť povzbudivé bolo vidieť, ako sa toľkým ohrozeným deťom dostáva vzdelania, vďaka práci organizácie „Kŕmte hladných.“ Toto je veľmi dôležitý krok k tomu, aby chudoba bola nakoniec zlomená v životoch týchto detí. Začínajú totiž byť vybavené pre zamestnanie a získavajú zručnosti potrebné k zahájeniu svojho vlastného podnikania.

Jednou z úžasných vecí je, že tvoja podpora umožňuje organizácii „Kŕmte hladných“, aktívne prinášať svetlo do niektorých veľmi temných situácií. Staráme sa nielen o fyzické potreby ľudí, ale tiež sa s nimi zdieľame o Božej láske v Ježišovi. Zatiaľčo život i naďalej pokračuje pre mnohých bojom, Božie zasľúbenie, ktoré nájdeme v Zjavení 7.17 /Biblia/, poskytuje večnú nádej:

Lebo Baránok, ktorý je pred trónom, ich bude pásť a povedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie každú slzu z očí.

To je nádherný obraz budúcnosti a je to Božie zasľúbenie pre všetkých ľudí, ktorí v Neho veria. Je úžasné podeliť sa o túto útechu s tými, ktorí poznali toľko utrpenia a bolesti.“

Použité pramene:

Webové stránky nadačného fondu „Krmte hladové“: Feed the hungry: www.krmtehladove.cz 

Zem & odpadkový kôš

06.06.2018

Tak, ako sme dnes svedkami nelichotivého stavu Zeme, kedy sa ľudstvo – čoby v roli správcu a ochrancu prírodného bohatstva modrej planéty – stalo úhlavným agresorom v znečisťovaní pôdy, viac »

Rozprávka mladosti: O slušnej spoločnosti.

10.04.2018

Bol raz jeden človek, ktorý strašne nadával na vládnych politikov, pretože nehorázne kradnú. Po krátkej rozprave, ako sme došli k meritu jeho rozladenosti, vyšlo najavo, že je tak nasrdený viac »

In memoriam

07.03.2018

Ktosi za dverami raz povedal: Smrť jedného človeka je tragédia; smrť miliónov ľudí je len štatistika.1 Človek je však tak výnimočná bytosť, že smrť každého jedného z nás zanecháva viac »

nocni vlci, dolna krupa

Analytik Naď: Bezpečnostné zložky zlyhali

19.07.2018 20:00

Existencia areálu v Dolnej Krupej je nepochopiteľná a kompetentné orgány by mali okamžite konať, zdôrazňuje bezpečnostný analytik Jaroslav Naď.

vlak, železnice, trať, koľaje

Z Číny do EÚ prúdi viac tovaru po železnici

19.07.2018 18:40

Z Číny do EÚ prešlo za polrok 120 nákladných vlakov, postupne sa kapacita môže zvýšiť až na 500 vlakov ročne.

Ford Mustang Bullitt - 2018

Zvažované clá na autá kritizujú aj automobilky v USA

19.07.2018 18:09

USA ešte nevedia, či zavedú clá vo výške až 25 % na dovoz áut a autodielov, uviedol americký minister obchodu Wilbur Ross.

Dmitrij Donský, vrak

Našli sme potopený ruský krížnik s tonami zlata, verí juhokórejská firma

19.07.2018 17:59

Juhokórejská firma tvrdí, že objavila ruskú vojnovú loď, ktorá má zrejme na palube ešte stále 200 ton zlatých tehličiek.

milanlehotsky

poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 38568x
Priemerná čítanosť článkov: 1377x

Autor blogu

Kategórie